Friday, January 30, 2009

Wajarkah 1

Guru-guru tingkatan sekarang memikul tugas berat dalam pengumpulan data yang diminta oleh pelbagai pihak bagi maksud tertentu. Bagaimana pula ICT dapat membantu guru-guru tersebut dengan tahap penguasaan yang sederhana? Guru berperanan memajukan diri dengan menguasai ICT setaraf penguasaan ICT pelajar yang kian berkembang biak.

1 comment:

MD DIN BIN HUSSIEN said...

Tahniah En. Farzeli kerana telah berjaya menggunakan medium blog untuk menyampaikan maklumat dan perkongsian idea. Sewajarnya rakan-rakan guru beramai-ramai akan mengikut langkah 'luar biasa' yang positif ini.