Monday, February 9, 2009

FORMAT LAPORAN PERTANDINGAN / AKTIVITI / PROGRAM

1. NAMA PERTANDINGAN / AKTIVITI / PROGRAM
2. PERINGKAT PERTANDINGAN / AKTIVITI / PROGRAM
3. TARIKH PERTANDINGAN / AKTIVITI / PROGRAM
4. TEMPAT
5. BILANGAN GURU & PELAJAR (SENARAIKAN NAMA PELAJAR / TINGKATAN )
6. PERBELANJAAN
7. KEPUTUSAN / RUMUSAN PERTANDINGAN / AKTIVITI / PROGRAM
8. CATATAN / CADANGAN / PENAMBAHBAIKAN
9. TANDATANGAN PELAPOR
10. JAWATAN PELAPOR

[ Semua laporan perlu dihantar kepada PK KK seminggu selepas program / aktiviti / pertandingan dijalankan dan setiap pelajar yang terlibat perlu diberikan sijil penyertaan]

No comments: